دکتر حامد رضائی

قائم مقام موسسه و عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی

دکتر حامد رضائی


متولد : سال 1350


مدرک تحصیلی: دکتری خاکشناسی


رزومه کاری (C.V) 


سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

 

 

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0