اندازه پرونده: 273596 bytes
تعداد دریافت : 0
اندازه پرونده: 120294 bytes
تعداد دریافت : 9
صفحه1از67123456...67.بعدي.برو

مولف اصلی : سید مجید موسوی، مجید بصیرت و حسن حقیقت نیا

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 161

مولف اصلی : ولی کریمی، محمد رضا بیگلویی و شهرام کیادلیری

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 184

مولف اصلی : یوسف هاشمی نژاد

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 175

مولف اصلی : علی اسدی کنگرشاهی، نگین اخلاقی امیری

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 144

مولف اصلی : علی اسدی کنگرشاهی، نگین اخلاقی امیری و سید علی غفا

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 197

مولف اصلی : افشین یوسف گمرکچی

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 165

مولف اصلی : فرهاد مشیری و سید مجید موسوی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1402/01/19 تعداد بازدید 295

مولف اصلی : موسسه تحقیقات خاک و آب

زير عنوان: هفدهمین کنگره علوم خاك ایران و چهارمین همایش ملی م

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 360

مولف اصلی : فریدون نورقلی پور، سید علی غفاری نژاد و احمد آئین

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 370

مولف اصلی : سید علی غفاری نژاد، فریدون نورقلی پور و احمد آئین

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 406

مولف اصلی : اشرف اسمعیلی زاد

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 184

مولف اصلی : هوشنگ خسروی

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1401/12/08 تعداد بازدید 375

دسته بندي اخبار 
تعداد بازدید : ۲۴
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، روز چهارشنبه مورخ 3 خرداد 1402، اعضای هیات علمی و محققین بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از مرکز تحقیقات و آموزش ...
تعداد بازدید : ۴۵
طبق ارزیابی عملکرد مراکز رشد تخصصی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (مبنای عملکرد سال 1401)، مرکز رشد واحد های فناور خاک و آب با 58 درصد رشد نسبت به عملکرد سال 1400 به رتبه دو ارتقا ...
تعداد بازدید : ۵۰
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، روز سه شنبه مورخ 9 خرداد 1402 دویست و سیزدهمین جلسه کمیته علمی – فنی موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.
تعداد بازدید : ۷۷
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، روز دوشنبه 8 خرداد 1402 سخنرانی علمی با عنوان شناسایی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات بین المللی توسط دکتر تورج ولی نسب مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همک ...
صفحه1از6123456.بعدي.برو

   
   


   


   


   


   
   

 6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0