پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


اندازه پرونده: 184758 bytes

بررسی تغییرات آلایندهها در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک

تعداد دریافت : 28
صفحه1از24123456...24.بعدي.برو

مولف : مهرزاد محصص مستشاری و ... / سال انتشار: 1398

تعداد بازدید 165

مولف : کامران میرزاشاهی

تعداد بازدید 10


تعداد بازدید : ۳۰
چهل و سومین جلسه كمیته تخصصی بخش تحقیقات بیولوژی خاك روز چهارشنبه 22 مرداد 99 برای دفاع از سه پروژه در سالن جلسات حوزه مدیریت موسسه برگزار شد.
تعداد بازدید : ۲۳
آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه و آقای دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها روز سه شنبه 14 مرداد 99 از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان بازدید به عمل آوردند.
تعداد بازدید : ۶۰
یکصد و شصت و نهمین جلسه کمیته علمی فنی موسسه روز سه شنبه 21 مرداد 99 در سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد.
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0