پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با نام اداره خاك­شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1344 در مشهد آغاز نمود. این بخش در حال حاضر در قالب پنج گروه تحقیقاتی حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، آبياري و فيزيك خاك، حفاظت خاك و مديريت پايدار اراضي، شناسايي خاك و طبقه ­بندي اراضي و آزمايشگاه و با تکیه بر 18 نفر پرسنل شامل 7 نفر محقق عضو هيأت علمي در مرتبه ­هاي دانشياري، استادياري و مربي، 2 نفر محقق غيرهيأت علمي، 2 نفر كارشناس آزمايشگاه، 1 نفر تکنیسین و 6 نفر نيروي پشتيباني فعالیت می ­نماید. در مجموع از تعداد 9 نفر محقق، 5 نفر دارای مدرک دکتری، 2 نفر دانشجوی دکتری و 2 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه­ های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک، تجزیه گیاه و کود و گلخانه می­ باشد. این آزمایشگاه ها با در اختیار داشتن دستگاه ها و ابزارآلات پیشرفته آزمایشگاهی افزون بر اندازه گیری های ویژگی های لازم برای پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، به کشاورزان و باغداران و دیگر بهره برداران که برای مشکل خاک و تغذیه زراعت و  باغ به مرکز مراجعه می نمایند، خدمت رسانی می کنند.

اعضای هیئت علمی و محققین این بخش در کمیته های مختلف استان از جمله تغذیه گیاهی، باغات، کنترل و پایش کیفیت کود، کشاورزی حفاظتی سازمان جهاد کشاورزی استان و پسماند شهرداری مشهد عضویت داشته و همکاری می کنند.

مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب در جدول یک ارائه شده است.

 

جدول 1- مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1399


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0