پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

دکتر حامد رضایی

قائم مقام

 

 

دکتر مهرزاد محصص مستشاری

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

  

دکتر ناصر دوات گر

معاون پژوهش و انتقال یافته ها

  

 

دکتر آرش تافته

استادیار پژوهش

 

 

مهندس سعید غالبی

مربی پژوهش

 

 

دکتر حسین جعفری

استادیار پژوهش

  

دکتر محمدرضا امداد

استادیار پژوهش

  

مهندس فاطمه کیخایی

مربی پژوهش

   

 

دکتر فرهاد رجالی

رئیس بخش

 

 

دکتر هوشنگ خسروی

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر هادی اسدی رحمانی

استاد پژوهش

 

 

دکتر علیرضا فلاح

دانشیار پژوهش

  

دکتر کاظم خاوازی

استاد پژوهش

 

 

دکتر احمد اصغرزاده

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر حسین بشارتی کلایه

استاد پژوهش

 

 

دکتر حسین کاری دولت آباد

دانشیار پژوهش

 

  


 


 

 

دکتر کریم شهبازی

رئیس بخش

 

 

دکتر کامبیز بازرگان

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر محمدحسین داودی

استادیار پژوهش

  

دکتر مژگان یگانه

استادیار پژوهش

 

 

دکتر کبراسادات هاشمی نسب

استادیار پژوهش

   


 

 

دکتر محمدرضا بلالی

رئیس بخش

 

 

دکتر فرهاد مشیری

استادیار پژوهش

 

 

دکتر محمدمهدی طهرانی

استادیار پژوهش

 

 

دکتر محمدنبی غیبی

استادیار پژوهش

  

دکتر سید علی غفاری نژاد

استادیار پژوهش

 

 

دکتر مجید بصیرت

استادیار پژوهش

 

 

دکتر فریدون نورقلی پور

استادیار پژوهش

 

 

دکتر حسین صفاری

استادیار پژوهش

 

 

دکتر سید مجید موسوی

استادیار پژوهش

 

 
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0