دکتر مهرزاد محصص مستشاری

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

  

دکتر ناصر دوات گر

معاون پژوهش و انتقال یافته ها

  


 

 

دکتر فرهاد رجالی

رئیس بخش

 

 

دکتر هوشنگ خسروی

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر هادی اسدی رحمانی

استاد پژوهش

 

 

دکتر علیرضا فلاح

دانشیار پژوهش

  

دکتر کاظم خاوازی

استاد پژوهش

 

 

دکتر احمد اصغرزاده

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر حسین بشارتی کلایه

استاد پژوهش

 

 

دکتر حسین کاری دولت آباد

استادیار پژوهش

 

  


 

 

دکتر میرناصر نویدی

رئیس بخش

 

 

دکتر سید علیرضا سیدجلالی

استادیار پژوهش

 

 

دکتر علی زین الدینی

استادیار پژوهش

 

 

دکتر مهناز اسکندری

استادیار پژوهش

  

دکتر جواد سیدمحمدی

استادیار پژوهش

 

  

 

دکتر کریم شهبازی

رئیس بخش

 

 

دکتر کامبیز بازرگان

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر محمدحسین داودی

استادیار پژوهش

  

دکتر مژگان یگانه

استادیار پژوهش

 

 

دکتر کبراسادات هاشمی نسب

استادیار پژوهش

   


 

 

دکتر فرهاد مشیری

رئیس بخش

 

 

دکتر محمدرضا بلالی

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر مهرزاد محصص مستشاری

دانشیار پژوهش

 

 

دکتر محمدمهدی طهرانی

استادیار پژوهش

 

 

دکتر محمدنبی غیبی

استادیار پژوهش

  

دکتر سید علی غفاری نژاد

استادیار پژوهش

 

 

دکتر مجید بصیرت

استادیار پژوهش

 

 

دکتر فریدون نورقلی پور

استادیار پژوهش

 

 

دکتر حسین صفاری

استادیار پژوهش

 

 

دکتر سید مجید موسوی

استادیار پژوهش

 

 
6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0