پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • نشریه فنی ترویجی

  مولف : مهرزاد محصص مستشاری و ... / سال انتشار: 1398

  تعداد بازدید 165

  مولف : کامران میرزاشاهی

  تعداد بازدید 10
 • کتاب
 • گزارش نهایی
 • مقاله
 • فهرست گزارشات نهایی طرح های موسسه


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0