پایش کیفیت خاکهای کشاورزی 

 

 


 

    بررسی اثر مدیریتهای مختلف و نیز عوامل اولیه و ثانویه موجد تغییرات کیفیت خاک و آگاهی از روند تغییرات کیفی خاکهای کشاورزی برای تصمیم سازی و اصلاح فرآیندها، ضروری است.  در ماده 8 قانون حفاظت خاک،  وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.

    به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم و پویا از اطلاعات خاک و پیگیری روند تغییرات کیفی خاک­های کشاورزی کشور، برنامه پايش كيفيت خاك های كشاورزي توسط موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در کلیه اراضی کشاورزی زراعی، باغی و آیش (دیم و آبی) از سال 1390 به مرحله اجرا درآمده است. تاکنون دو فاز این برنامه اجرا شده و فاز سوم آن نیز از سال 1402 به مرحله اجرا در خواهد آمد.


   برنامه پایش کیفیت خاکهای کشاورزی در بیش از 3200 پایگاه مطالعاتی در کلیه اراضی کشاورزی کشور انجام و ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک این خاکها و همچنین وضعیت آلاینده­ها و نیز شوری و سدیمی این خاکها در بازه زمانی پنج ساله بررسی می شود.

    در فاز سوم این برنامه که قرار است در تمام پایگاه­ها (حدود 3200 پایگاه) انجام شود، کلیه اراضی کشاورزی کشور با کاربریهای مختلف در مناطق 10 گانه اگرواکولوژیکی و در 5 مرحله مختلف زمانی پایش خواهند شد. در سال اول (مرحله اول) زون سواحل شمالی (استانهای گلستان، مازندران و گیلان) و زون مرکزی (استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان) پایش خواهند شد.


 

capture(2).jpg


پایگاههای پایش.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0