يکشنبه, 31 تير 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 
جلسه مشترك بخش تحقیقات شناسایی خاك و ارزیابی اراضی با بخش تحقیقات شیمی، تغذیه و حاصلخیزی خاك به منظور انجام پژوهش های مشترك
در راستای هماهنگی برای انجام پژوهش و پروژه های تحقیقاتی با موضوعات مشترک از جمله نقشه حاصلخیزی خاک، جلسه ای روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1402 با حضور دکتر دواتگر، معاون محترم پژوهشی موسسه و روسا و اعضای هیات علمی بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و بخش تحقيقات شناسایی خاک و ارزیابی اراضی در محل بخش شناسایی خاک و ارزیابی اراضی برگزار گردید.

در راستای هماهنگی برای انجام پژوهش و پروژه های تحقیقاتی با موضوعات مشترک از جمله نقشه حاصلخیزی خاک، جلسه ای روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1402 با حضور دکتر دواتگر، معاون محترم پژوهشی موسسه و روسا و اعضای هیات علمی بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و بخش تحقيقات شناسایی خاک و ارزیابی اراضی در محل بخش شناسایی خاک و ارزیابی اراضی برگزار گردید.

  

در این جلسه پس از ارائه نقطه نظرات پيرامون چالش های استفاده از نقشه­های حاصلخیزی خاک، تصمیمات کلی پیرامون هر چه کاربردی تر کردن اين نوع نقشه برای کاربران با تکيه بر توان علمی و پرسنلی بخش های مربوطه اتخاد و نحوه همکاری دو بخش تحقیقاتی در اين زمینه در قالب انجام پروژه های مشترک در سطوح ملی و منطقه ای بحث و تبادل نظر گرديد. مقرر شد با برگزاری جلسات منظم و مستمر، اين مهم تاحصول نتيجه موفقيت آميز آن ادامه يابد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
    6.1.7.0
    V6.1.7.0