معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختياري 

بخش تحقیقات خاک و آب، همزمان با تشکیل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، از مهر ماه سال 1367 فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود را آغاز کرد. این بخش طرح و پروژه های تحقیقاتی را در زمینه های مختلف خاک و آب بر اساس نیاز بخش اجرا و براساس نیازسنجی و اولویت‌بندی که توسط همکاران بخش صورت گرفته است، به اجرا درآمده که هم اکنون از نتایج آن ها در عرصه ‌های مختلف اراضی کشاورزی و باغی استفاده می شود.

اين بخش دستاوردهاي خود را به صورت شركت فعال و مستمر در روزهای مزرعه محصولات مختلف، هفته انتقال يافته ها، اجراي طرح هاي تحقيقي- ترويجي و تحقيقي- اجرايي، ارائه مقالات و شركت فعال دركنگره ها، سمينارهاي علمي و ارائه سخنراني‌های ادواری، ارائه گزارشات نهايي و چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی، در اختيار جامعه کشاورزی استان قرار داده است.

از مهم‌ترین فعالیت‌ها و همکاری‌های محققان و اعضای هیئت علمی بخش با سازمان های اجرایی استان می توان به آموزش کارشناسان و بهره‌ برداران کشاورزی، تهیه گزارش‌های فنی، همکاری به عنوان محققین معین و یاوران تولید، عضویت در کمیته اجرایی سایت های الگویی، طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، كميته پيش آگاهي هواشناسي كشاورزي استان، كميته نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي تجزيه خاك، آب و گياه در سطح استان، ستاد تغذيه استان، كميته تعاون روستايی سازمان جهاد كشاورزي استان، ستاد بهره برداري از اراضي شيبدار، كارگروه كارشناسان استعداديابي اراضي، ستاد استاني الگوي كشت، کارگروه افزایش بهره‌وری آب اشاره نمود که بصورت فعال در جلسات مذکور شرکت می نمایند. از دیگر فعاليت هاي این بخش می توان به بازدید و نظارت مستمر بر کارگاه های تولید کود، مراکز فروش کود و ارسال نمونه های تهیه شده به موسسه تحقیقات خاک و آب اشاره کرد.   

همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

نمایی از آزمایشگاه تجزیه خاک، گیاه و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

نمایی از آزمایشگاه تجزیه خاک، گیاه و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0