پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان با نام اداره خاك­شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1349 در کرمان آغاز نمود. این بخش در حال حاضر در زمینه های  تحقیقاتی حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، آبياري و فيزيك خاك، حفاظت خاك و مديريت پايدار اراضي، شناسايي خاك و طبقه ­بندي اراضي و آزمايشگاه و با تکیه بر 12 نفر پرسنل شامل چهار محقق عضو هيأت علمي در مرتبه ­هاي استادياري و مربي، سه محقق غيرهيأت علمي، دو كارشناس آزمايشگاه، یک تکنسین و یک نيروي پشتيباني و یک نیروی خدماتی فعالیت می ­نماید. امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه­ های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک و تجزیه گیاه است. این آزمایشگاه ها با در اختیار داشتن دستگاه ها و ابزارآلات پیشرفته آزمایشگاهی افزون بر اندازه گیری های ویژگی های لازم برای پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، به کشاورزان و باغداران و دیگر بهره برداران که برای مشکل خاک و تغذیه زراعت و  باغ به مرکز مراجعه می نمایند، خدمت رسانی می کنند.

اعضای هیئت علمی و محققین این بخش در کمیته های مختلف استان از جمله تغذیه گیاهی، باغات، کنترل و پایش کیفیت کود، کشاورزی حفاظتی سازمان جهاد کشاورزی استان و کرمان عضویت داشته و همکاری می کنند. از مهم ترین دستاوردهای بخش تحقیقات آب و خاک در سال های اخیر مشارکت در تسریع توسعه آبیاری زیرسطح کم فشار باغات پسته استان بوده است.

 

مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان در سال 1399

همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

نمایی از آزمایشگاه تجزیه خاک و گیاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

نمایی از آزمایشگاه تجزیه خاک و گیاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0