معرفي بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

بخش تحقيقات خاك و آب يكي از بخش‌هاي زير مجموعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان است. در حال حاضر تعداد 20 نفر محقق در اين بخش در زمينه مسايل مربوط به خاك و آب فعاليت مي‌كنند. برنامه ريزي، انجام تحقیق و مطالعه در زمینه  خاك، آب و گياه در استان اصفهان در راستاي حل مشكلات بخش كشاورزي و افزايش توليد و بهبود كيفيت محصولات و ايجاد امنيت و سلامت غذايي رسالت این بخش است. شناسايي منابع خاك، برآورد توان توليدي خاك ها، پايش كيفيت منابع خاك و آب براي نيل به افزايش توليد در واحد سطح، بهبود كيفيت محصولات كشاورزي، حفظ محيط زيست و ارتقاء‌ سطح سلامت جامعه از مهمترين اهداف پژوهشي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان مي‌باشد. همچنين اين بخش مديريت ايستگاه تحقيقات شوري، زهكشي و اصلاح اراضي  رودشت را نيز به‌ عهده دارد.

بخش تحقيقات خاك و آب فعاليت هاي خود را در قالب گروه هاي پژوهشي زير فعالیت می کند:

  •  گروه‌تحقيقات تشكيل ، طبقه‌بندي، شناسايي خاك و ارزيابي اراضي
  •  گروه تحقيقات آبياري و فيزيك خاك
  •  گروه تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
  •  گروه تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي
  •  گروه تحقيقات گلخانه ای

فعاليت در گروه هاي یاد شده در مجموع توسط 29 نفر عضو هيأت علمي، كارشناس ارشد، کارشناس، كمك كارشناس و خدماتي این بخش انجام می شود.

فهرست و مشخصات همکاران بخش در جدول یک نشان داده شده است.

 

از قسمت های وابسته به بخش تحقیقات خاک و آب مجتمع آزمایشگاهی و ایستگاه تحقیقات زهکشی و اصلاح اراضی رودشت  است که در ادامه بطور مختصر معرفی می شوند.

 

آزمايشگاه تجزیه خاک، آب و گیاه

 وظيفه اصلي آزمايشگاه بخش تحقیقات خاك ، آب  و گیاه در ابتدا انجام تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميائي  بر روی  نمونه‌هاي خاك و آب مربوط به  مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي از نظر آبياري بود. به تدريج  با گسترش فعاليت  تحقیقات بخش خاك و آب و در دستور کار قرار گرفتن انجام تحقیقات بر روی حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه، مسایل شوری و آلودگی خاک، انجام آزمايشات فيزيكي خاك، تجزيه نمونه‌هاي خاك و گياه به وظایف آزمایشگاه اضافه شد  به نحوي كه در حال حاضر اين آزمايشگاه به عنوان ركن اصلي در انجام تحقيقات كاربردي بوده و نقش مهمي را در دستاوردهاي تحقيقاتي استان داشته است.

 

ايستگاه تحقيقات شوري، زهكشي و اصلاح اراضي رودشت:

از آنجا كه يكي از مشكلات اساسي در مناطق خشك و نيمه خشك كشور وجود آبهاي نامتعارف و لزوم كاربرد آن در بخش كشاورزي است، اعمال مديريت صحيح در جهت كاربرد اين گونه آب ها در راستای كشاورزي پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار است.  به همين دليل و از آنجا كه استان اصفهان مي تواند مركز اينگونه تحقيقات قرار گيرد، از سال 1359 به همت گروه بررسي هاي خاك و آب اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان اصفهان، مطالعات مقدماتي جهت انتخاب محلي به منظور انجام اينگونه تحقيقات شروع گرديد و در سال 1362 ايستگاه تحقيقات شوري رودشت اصفهان به تأييد مؤسسه تحقيقات خاك و آب کشور رسيد و فعالیت خود را در زمینه تحقیقات کاربردی اصلاح خاک های شور- سدیمی و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی آغاز کرد.

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0