شنبه, 13 خرداد 1402
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 616
سخنرانی علمی بررسی مروری و متاآنالیز اثرات خاك‌ورزی حفاظتی بر عملكرد و كارایی مصرف آب گندم و ذرت

 

 

بررسی مروری و متاآنالیز اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم و ذرت

 

   سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی مروری و متاآنالیز اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم و ذرت" توسط آقای دکتر عبدالحسین ضیائیان دانشیار پژوهش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس روز دوشنبه 5 اسفند 1398 در سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد.

   سخنرانی ارائه شده اقتباس شده از فرصت مطالعاتی ایشان در دانشگاه مک گیل کانادا بوده که با حضور دکتر ناصر دوات گر معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، آقای مهندس کاظم فتحعلی نژاد رئیس گروه هماهنگی ارتباطات علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان موسسه تحقیقات خاک و آب ارائه گردید.


چکيده سخنرانی: 

   هر ساله مطالعات فراوانی روی جنبه‌ های مختلف گیاهان زراعی انجام می گیرد. به دلیل تاثیر عوامل مختلف، نتايج اين آزمایش‌ها مشابه نبوده و گاهی متناقض است. برای مثال در مورد تاثیر روش‌ های مختلف خاک‌ورزی بر میزان کربن آلی خاک، تاثیر کاربرد مواد مختلف بر کارایی مصرف آب، تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر جمعیت علف های هرز، در مورد تاثیر کاربرد یک سم بر جمعیت یک آفت یا بیماری خاص و یا اقتصادی بودن یا نبودن کاربرد یک روش جدید و یا .... می‌توان مقاله و پژوهش‌های بسیار زيادی يافت. برخی حاکی از تاثیر مثبت، برخی تاثیر منفی و برخی تاثیری گزارش نکرده اند. در چنین مواردی نتیجه‌گیری نهايی با مشکل مواجه است. روش متاآنالیز (فراتحلیل) برای چنین شرايطی به وجود آمده است. با کمک اين روش مطالعات مختلف روی يک موضوع خاص به صورت آماری تحلیل شده و نتیجه‌گیریی قابل اعتماد از مطالعات متعدد، پراکنده و حتی متناقض به عمل می‌آید. از لحاظ تعریف متاآنالیز یک روش آماری برای ادغام، جمع بندی و بررسی تحقیقات کمی قبلی است. اصطلاح متاآنالیز (فراتحلیل) برای نخستین بار توسط گلاس (1976) در انجمن پژوهشی آموزشی آمریکا بکار برده شد و بیشتر در علوم پزشکی از آن استفاده می شود مانند اثر یک داروی خاص بر میزان کلسترول خون. اما اين روش آماری گذشته خیلی دوری در کشاورزی ندارد و در سطح دنیا نیز به تازگی مورد استفاده محققان علوم زراعی قرار گرفته است. در ايران در علوم زراعی و کشاورزی تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه متاآنالیز صورت نگرفته ولی نیاز به استفاده از اين روش بسیار ضروری به نظر می‌رسد. با کمک اين روش می‌توان تحقیقات بی شماری که روی موضوعات خاص انجام شده است را جمع‌بندی نموده و به نتیجه‌گیری رسید. در اين مقاله ضمن بررسی اصول آماری روش فراتحلیل، متاآنالیز توضیح داده خواهد شد، مزايا و محدوديت‌های آن و نحوه کاربرد آن همراه با مثال (از مطالعات داخلی و خارجی) مورد بحث قرار خواهد.

 

   
   

 

 

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
    6.0.8.0
    V6.0.8.0