پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی


بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در سال 1342 با نام "اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک آذربایجان غربی" تشکیل و فعالیت های خود را شروع نمود. این اداره از سال 1363 با تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي در استان در آن ادغام و با عنوان بخش تحقیقات خاک و آب و برخورداری از گروه هاي تخصصی (1) تغذيه گياهی و حاصلخيزي خاك، (2) فيزيك خاك و آبياري، (3) مدیریت پایدار خاک و اصلاح اراضي و (4) گروه ارزيابي و طبقه بندي اراضي در راستاي مديريت بهينه و پایدار منابع خاک و آب و به منظورافزايش بازدهي منابع، راندمان آب مصرفي، شناسايي ناهنجاري هاي تغذيه اي محصولات كشاورزي و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي و تداوم فعاليت هاي مطالعاتي شناسايي و طبقه بندي اراضي و ارزیابی تناسب اراضی و قابليت هاي زراعي خاك هاي استان فعالیت خود را آغاز کرد. بخش تحقیقات خاک و آب تلاش خود را برای پاسخگویی به مسائل و مشكلات فني كشاورزان و ارائه فنون و راهكارهاي جديد برای ارتقاء سطح توليد و توسعه و پيشرفت كشاورزي استان با اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در زمينه هاي شناسایي و طبقه بندي اراضي، آبياري وفيزيك خاك، تغذيه گياهي و حاصلخيزي خاك و کنترل کیفی نهاده های کود متمرکز نموده است. اين بخش دست آوردهاي خود را به صورت شركت فعال و مستمر در روزهای مزرعه محصولات مختلف، هفته انتقال يافته ها، اجراي طرح هاي تحقيقي- ترويجي و تحقيقي- اجرايي، ارائه مقالات و شركت فعالانه دركنگره ها و سمينارهاي علمي وسخنراني ها، ارائه گزارشات نهايي و چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی در اختيار جامعه کشاورزی استان قرار داده است. 
    محققان و اعضای هیئت علمی بخش در کمیته های مختلفی از جمله کمیته اجرایی سایت های الگویی، طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، كميته پيش آگاهي هواشناسي كشاورزي استان، كميته نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي تجزيه خاك وآب و گياه در سطح استان، ستاد تغذيه استان، كميته تعاون روستايی سازمان جهاد كشاورزي استان، ستاد بهره برداري از اراضي شيبدار، كارگروه كارشناسان استعداديابي اراضي، ستاد استاني الگوي كشت و ...  عضویت داشته و بصورت فعال در جلسات مذکور شرکت می نمایند. از دیگر فعاليت هاي این بخش می توان به بازدید و نظارت مستمر بر کارگاه های تولید کود و مراکز فروش کود و ارسال نمونه های تهیه شده به موسسه تحقیقات خاک و آب اشاره نمود. 

 

تصویر (1) همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی سال 1399

کارمندان بخش تحقیقات خاک و آب در سال 1399 شامل 13 نفر بوده که اسامی و تخصص آن ها در جدول یک آورده شده است.

جدول 1- مشخصات کارمندان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

آزمایشگاه تجزیه خاک وآب و گیاه بخش تحقیقات خاک و آب آذربایجان غربی نیز از سال 1342 در این استان شروع به فعالیت نموده و یکی از قدیمی ترین و معتبرترین آزمایشگاه­های یاد شده در سطح کشور است که در راستای انجام برنامه های مدیریتی منابع یاد شده از جمله کدبندی نتایج آزمون خاک و تجزیه گیاه به تفکیک مناطق مختلف استان برای ایجاد بانک اطلاعات لازم فعالیت داشته است. این آزمایشگاه برای ارائه راهکارهای مناسب در مصرف بهینه کود و آب و همچنین انجام مطالعات خاکشناسی در سطح استان توسط بخش تحقیقات خاک وآب، ابزار کار مطمئن و توانایی برای مدیران و برنامه ریزان و محققین و مجریان فعالیت های یاد شده بوده است. از دیگر فعالیت های این آزمایشگاه نظارت فنی و علمی بر عملکرد دیگر آزمایشگاه خصوصی تجزیه خاک وآب فعال در سطح استان و ارائه آموزش های نظری و عملی برای متقاضیان تأسیس این آزمایشگاه ها و رفع اشکالات فنی آن ها است.

   

تصویر 2- نمائی از آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0