پنج‌شنبه, 6 ارديبهشت 1403

دانش‌ فني مايه تلقيح تيوباسيلوس

 

   گوگرد عنصری فراوان ترین ماده اسیدزا برای کاهش pH خاک های آهکی است. مصرف گوگرد وقتی مؤثر و نتیجه بخش خواهد بود که به مقدار کافی در خاک توسط باکتری های جنس تیوباسیلوس اکسید گردد. به منظور بهره گیری از توان بالقوه گوگرد مازاد داخلی برای بهبود تغذیه گیاهان در خاک های آهکی در طی یک دهه گذشته تعداد زیادی طرح و پروژه های پژوهشی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد و نهایتا فناوری تولید کود میکروبی گوگردی (دانش فنی مایه تلقیح باکتریهای تیوباسیلوس) بدست آمد که این دانش فنی امکان بکارگیری گوگرد مازاد داخلی بعنوان یک کود زیستی جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی وارداتی را فراهم ساخت.

   کودزیستی تولید شده با این دانش فنی بصورت پودر نرم و نمناک حاوی بیش از 10میلیون سلول باکتری تیوباسیلوس در هر گرم می باشد که این باکتری ها توانمند در اکسایش گوگرد عنصری هستند. این فرمولاسیون می تواند باکتری ها را برای مدت طولانی بصورت فعال در خود نگهدارد.

   استفاده از این کودزیستی به همراه گوگرد مازاد و فراوان موجود در کشور در تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه موثر بوده و توانسته مصرف کودهای شیمیایی را کاهش دهد.


مزايا و آثار اقتصادی و اجتماعی
- استفاده از گوگرد مازاد تولید داخل کشور بعنوان ماده اولیه تولید کود زیستی
- ایجاد اشتغال
- تولید محصول سالم
- کاهش مصرف کودهای شیمیایی
- کمک به حفظ اکوسیستم خاک
دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجه به نتایج، حداقل 20% کودهای شیمیایی می‌تواند با این کود زیستی جایگزین شود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
6.1.7.0
V6.1.7.0