• بخش تحقيقات خاك و آب يكي از بخش‌هاي زير مجموعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان است. در حال حاضر تعداد 20 نفر محقق در اين بخش در زمينه مسايل مربوط به خاك و آب فعاليت مي‌كنند. برنامه ريزي، انجام تحقیق و مطالعه در زمینه  خاك، آب و گياه در استان اصفهان در راستاي حل مشكلات بخش كشاورزي و افزايش توليد و بهبود كيفيت محصولات و ايجاد امنيت و سلامت غذايي رسالت این بخش است. ادامه مطلب
  • بخش های تحقیقات ستادی موسسه تحقیقات خاک و آب
  • این بخش از آغاز در سال 1360 هجری شمسی با عنوان آزمایشگاه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در سال 1364 با نام بخش تحقیقات خاک و آب در استان شروع به کار نمود. ادامه مطلب
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در سال 1342 با نام "اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک آذربایجان غربی" تشکیل و فعالیت های خود را شروع نمود.
    ادامه مطلب
  • بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل) ادامه مطلب      مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر) دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب مركز بوشهر در سال 1362 فعاليت هاي خود را با دو نفر كارشناس و سه نفر تكنسين آغاز نمود. بیشتر فعاليت ها در آغاز دربرگیرنده بررسي وضعيت خاك و آب مناطق مختلف استان و تعيين برخي ویژگی های فيزيكوشيميايي آن بود. با توجه به مطالعات آغازین و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پيشنهاد و اجراي طرح هاي تحقيقاتي در خصوص تعيين نياز غذايي و آبي گياهان زراعي و باغي غالب منطقه و تلاش برای بهبود عملكرد محصولات زراعي و باغي استان شروع و پايه‌ريزي شد. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب يكي از بخش هاي پنج گانه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی ورامين بوده كه فعاليت خود را از سال 1369 آغاز نموده است. ادامه مطلب
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با نام اداره خاك شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1346 در تبریز آغاز نمود. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (اهواز) از سال 1348 با تأسيس اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خوزستان و ايستگاه تحقيقات اصلاح اراضي شاوور شروع به فعاليت نمود. شایسته یاد است اولين پروژه‌هاي تحقيقاتي آب و خاك در كشور از منطقه خوزستان آغاز و اجراء شده است. ادامه مطلب                                                                                                                                                                           سرشت وجودی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول كمك به بهبود وضعيت كشاورزي از طريق اجراي طرح هاي تحقيقاتي بر مبناي مشكلات و مسائل كشاورزي منطقه شمال استان خوزستان است. ادامه مطلب             
  • بخش تحقيقات خاک و آب همزمان با تأسیس مرکز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين در سال 1373 فعالیت خود را آغاز نمود. ادامه مطلب

  • بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از سال 1362 فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز کرد. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با نام اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1344 در مشهد آغاز نمود. ادامه مطلب
  • فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب در استان خراسان جنوبی از سال 1363 در پوشش ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند زیرنظر بخش تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی انجام می شد. بعد از تقسیمات جدید کشوری و تشکیل استان خراسان جنوبی در سال 1385 این فعالیت در قالب بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ادامه یافت. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقیقات خاک و آب فعالیت های تحقیقاتی نخستین خود را از سال 1346 با عنوان اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک و سپس از سال 1371 با عنوان بخش تحقیقات خاک و آب آغاز نموده است. ادامه مطلب
  • بخش تحقیقات خاک و آب استان این مرکز در سال 1369 تأسیس شد. این بخش هم اکنون در تخصص های شیمی، حاصلخیزی و پیدایش، رده بندی و تناسب سرزمین در حال فعالیت است.   ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان با نام اداره خاك شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1349 در کرمان آغاز نمود. ادامه مطلب
  • بخش تحقيقات خاك و آب فعاليت خود را از سال 1361 در قالب مركز تحقيقات كشاورزي، منابع طبيعي استان يزد شروع نمود. ادامه مطلب
  • بخش تحقيقات خاك و آب در سال 1367 در استان با هدف مطالعه و تحقيق در زمينه‌هاي شناخت، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع خاك و همچنين تحقيق در امور مديريت صحيح منابع آب تاسيس گرديد. ادامه مطلب
  • بخش تحقیقات خاک و آب، همزمان با تشکیل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، از مهرماه سال 1367 فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود را آغاز کرد. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقيقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با نام اداره خاك شناسي و حاصلخيزي خاك فعاليت خود را در سال 1346 در بابل و سپس در ساری آغاز نمود. ادامه مطلب
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان دارای بخش تحقیقات خاک و آب نمی باشد؛ اما اعضای هیئت علمی با تخصص علوم خاک و آبیاری در گروه علوم زراعی و باغبانی این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خاک و آب را با نظارت علمی/ فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام می دهند. از سوی دیگر آزمایشگاه خاکشناسی این مرکز نیز با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، امور پشتیبانی فعالیت های تحقیقاتی مرکز و دیگر بهره برداران را بر عهده دارد.
  • بخش تحقیقات خاک و آب گلستان در سال 1341 با نام اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک فعالیت خود را آغاز نمود و به تدریج با تأسیس و تجهیز آزمایشگاه و همچنین فعال شدن گروه های تحقیقاتی مختلف از قبیل شناسایی خاک و طبقه بندی اراضی، بررسی های خاک و آب و آموزش و ترویج بصورت یکی از فعال ترین ادارات خاکشناسی و حاصلخیزی خاک کشور درآمد. ادامه مطلب
  • بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز از بخش های قدیمی و با سابقه پژوهشی در مجموعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و کشور می باشد که از سال 1339 شمسی تاکنون فعالیت موثری در زمینه شناسائی و طبقه بندی خاک ها و بررسی روابط خاک،آب و گیاه دارد. ادامه مطلب

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0