معاون پژوهش،  فناوری و انتقال یافته ها

 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 

 

 

دکتر ناصر دواتگر   دکتر مهرزاد محصص مستشاری

 

 

دکتر ناصر دواتگر
________________________________________
تحصیلات: دکتری فیزیک و حفاظت خاک
________________________________________
 ایمیل:  n_davatgar @yahoo.com
________________________________________

رزومه کاری (C.V)

 

 

 

دکتر مهرزاد محصص مستشاری
________________________________________
تحصیلات: دکتری شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه
________________________________________
 ایمیل: mm_mohasses@yahoo.com
________________________________________
رزومه کاری  (C.V)

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0