پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  

دکتر هادی اسدی رحمانی استاد پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب متولد سال 1348 شهرستان بوئین زهرا و دانش آموخته کارشناسی خاکشناسی دانشگاه تهران (1370)، کارشناسی ارشد بیولوژی خاک دانشگاه تهران (1375) و دکتری میکروبیولوژی خاک دانشگاه تربیت مدرس (1380) هستند. ایشان دوره پسادکتری خود را در زمینه ژنتیک باکتری های ریزوبیومی خاک در دانشگاه هلسینکی فنلاند (2008) میلادی طی کرده اند.
آخرین دستاورد علمی ایشان دستیابی و مشارکت در توسعه صنعتی دانش فنی تولید کودهای زیستی برای افزایش عملکرد گندم در سال 1398 بوده است. دکتر هادی اسدی رحمانی از سال 1397 بعنوان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب منصوب شده اند و پیش از آن نیز در سمت های معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات خاک و آب و رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک خدمت نموده اند. ادامه مطلب

 

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0