دسته بندي اخبار 
برگزاری هفتمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات آب و خاك
باحضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد: برگزاری هفتمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات آب و خاك  جديد!
تعداد بازدید : ۳۱
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، هفتمین نشست شورای راهبردی تحقیقات آب و خاک با هدف آسیب شناسی، پیگیری و حل معضلات "آب، آبخیزداری و تغییر اقلیم" برگزار شد.
گردهمایی مسئولین امور خاك كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان ها
در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور برگزار شد: گردهمایی مسئولین امور خاك كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان ها  جديد!
تعداد بازدید : ۳۶
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، گردهمایی مسئولین و کارشناسان امور خاک کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ها به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.
كشف و ضبط مواد كودی تقلبی
در راستای اجرای ماده (10) قانون حفاظت از خاک انجام گرفت؛ كشف و ضبط مواد كودی تقلبی  جديد!
تعداد بازدید : ۱۱۸
در راستای اجرای ماده (10) قانون حفاظت از خاک و اجرای ماموریت های تکلیفی وزارت متبوع به موسسه تحقیقات خاک و آب کشور طی هفته های گذشته بیش از 2000 لیتر انواع مواد کودی تقلبی و فاقد شماره ثبت کشف و ض ...
برگزاری دویست و بیستمین جلسه كمیته علمی فنی موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
تعداد بازدید : ۱۴۳
دویست و بیستمین جلسه کمیته علمی – فنی موسسه تحقیقات خاک و آب روز سه شنبه مورخ یکم اسفند 1402 در سالن جلسات موسسه برگزار شد.
صفحه1از33123456...33.بعدي.برو
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0