شنبه, 9 مهر 1401
  • تعداد بازدید : 165
برگزاری كارگاه آموزشی تعیین قابلیت كشت اراضی متقاضیان تغییر كاربری
کارگاه آموزشی با عنوان " تعیین قابلیت کشت اراضی متقاضیان تغییر کاربری" طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 5 و 6 تیرماه 1401 در محل ستاد موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.

 

 

کارگاه آموزشی " تعیین قابلیت کشت اراضی متقاضیان تغییر کاربری"

   

    کارگاه آموزشی با عنوان " تعیین قابلیت کشت اراضی متقاضیان تغییر کاربری" طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 5 و 6 تیرماه 1401 در محل ستاد موسسه تحقیقات خاک و آب با حضور کارشناسان بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسائی خاک موسسه و دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور و همچنين کارشناسان دست اندر کار بازدید اراضی در کلیه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها و کارشناسان سازمان امور اراضی شهرستان ها برگزار شد. این کارگاه با هدف ایجاد وحدت رویه در بازدیدهای اراضی متقاضیان تغییر کاربری و بررسی چالش های موجود و آشنایی با موارد، مصادیق و نحوه استعلام قابلیت کشت اراضی و شیوه پاسخ گویی به آن­ها تشکيل گردید. در طول کارگاه، شیوه نامه تعیین قابلیت کشت اراضی متقاضیان تغییر کاربری و قوانين و بخش نامه های مربوط به روند بررسی درخواست های متقاضیان تغییر کاربری و شرح مراحل مختلف آن بصورت مفصل تشريح و به استماع شرکت کنندگان رسید. همچنين به سوالات و ابهامات همکاران استانی هر دو دستگاه پيرامون چالش های پيش روی تعيين قابليت کشاورزی اراضی متقاضيان تغيير کاربری و موارد خاص مربوط به آن، حتی المقدور پاسخ داده شد.  

 

 
     
     

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0