پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

این بخش فعالیت خود را از سال 1336 با طرح حاصلخیزی خاک برای شناخت نیاز غذائی محصولات زراعی و باغی و بهبود حاصلخیزی خاک آغاز نمود. این فعالیت ­ها در یک روند تکاملی از توصیه عمومی کودهای شیمیائی برای محصولات کشاورزی به سوی توصیه ­های منطقه ­ای و توصیه کود برای هر مزرعه در قالب آزمون خاک گسترش یافته است. با بروز بحران­ های محیط زیست و چالش ­های اقتصادی و اجتماعی جدید،  فعالیت ­های بخش در قالب پاردایم توسعه پایدار، با رویکرد مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه باز تعریف گردید.

در این راستا هفت محور شامل:

 1) شناخت و پایش وضعیت حاصلخيزي خاك ­ها و وضعیت تغذیه­ ای محصولات زراعی و  باغی و گلخانه ­ای،

2) همگانی کردن آزمون خاک،

3) ارتقاء مواد آلی خاک­های کشور،

4) مديريت حاصلخیزی خاک در سیستم ­های كشاورزي حفاظتي در شرایط ایران،

5) مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در مقابله با تنش­ های زنده و غیرزنده،

6) كارايي مصرف كود و بهینه ­سازی مدیریت تغذیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ­ای 

7) مديريت حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه با هدف توليد محصول سالم‏، غني ­سازي و حفظ محيط زيست، در برنامه تحقیقات بخش گنجانده شده است.

 

در حال حاضر نیز تحقيق در زمينه ­های زیر با هدف بهبود حاصلخيزي و توان باروري خاك، افزايش عملكرد، بهبود كيفيت محصولات كشاورزي و سلامت جامعه در دست اقدام است.

1- شناسائی وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در اراضی زراعی، باغی و گلخانه،

2- تکمیل بانک ­های اطلاعاتی بلند مدت عوامل موثر بر حاصلخیزی خاک،

3- تكميل برنامه آزمون خاك در ارزیابی وضعیت نيتروژن، بور، گوگرد، مولیبدن، سیلیسیم، کلسیم و منیزیم قابل استفاده خاک،

4- ارزیابی فنی و اقتصادی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک (کاربرد توام کودهای شیمیایی، آلی و زیستی) در سیستم ­های مختلف زراعی،

 5- ارزیابی استفاده از محرک­ های رشد گیاهی در بهبود مدیریت تغذیه گیاه، کارائی کود و مقابله با تنش ­های محیطی،

6- شناخت وضعیت و بررسی دینامیک کربن آلی خاک،

7- کاربرد مواد آلی و اعمال مدیریت های بهینه زراعی با هدف افزایش توان ترسیب کربن آلی در خاک­ های کشاورزی،

8- شناسايي و ارائه روش­ هاي مناسب تغذيه­ اي براي توليد محصول در بسترهاي كشت بدون خاك و گلخانه ­ها،

9- مدیریت حاصلخیزی خاک در کشاورزی حفاظتی،

10- ارزیابی مخاطرات سلامت محصولات کشاورزی ناشی از کاربرد کودها و كشاورزي ارگانيک.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0