تماس با ما

نشانی: کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره)، موسسه تحقیقات خاک  و  آب

صندوق پستی:  311-31785

کدپستی:   3177993545

تلفن:  36201900-026         5-36203502-026

دورنگار:  36210121-026

ایمیل:   info.swri@areeo.ac.ir

وبسایت:  www.swri.ir


 


 

 


خطوط داخلی بر اساس حروف الفباا(2).jpg

فکس دبیرخانه: 36210121-026 شماره موسسه:5-36203502 -026  
فکس مدیریت: 36201899-026   شماره مدیریت:36203510-026  
فکس حراست: 36201898-026 شماره معاونین: 36208792-026    36208776- 026
فکس امور مالی:036210090- 026 دفتر ثبت مواد کودی: 36220155-026  

           

       

                

         


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0