پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

         بخش تحقيقات تشکیل، طبقه­ بندی و شناسایی خاک وظیفه تعیین پراکنش و خصوصیات خاک­های کشور ورده­ بندی خاک­ها تا پایین­ ترین سطح و همچنین برنامه­ ریزی و نظارت بر مطالعات خاک­شناسی ­در کشور را بر عهده دارد. این بخش طی بيش از نيم قرن انجام مطالعات خاک­شناسي در ايران، نقشه­ هاي خاک­شناسی و طبقه­ بندي اراضي دشت‌ هاي کشاورزي كشور را در مقیاس­ های اجمالی، نيمه تفصيلي و تفصيلي و در سطوح ملي، منطقه­ اي و محلي پیگیری تهیه نموده است.

         از بدو تاسیس تاکنون در مقیاس ملی نقشه­ های خاک­شناسی در دو مقطع زمانی برای کل گستره کشور و در مقیاس منطقه ­ای و محلی در وسعتی در حدود 5/22 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تهیه شده است. اطلاعات این نقشه­ ها تاکنون براي برنامه‌ريزي و جانمائي مناطق مناسب براي انواع كاربري اراضي در سطح مختلف مقیاس و دقت استفاده شده است. علاوه بر بخش کشاورزی، اطلاعات اين نقشه ­ها مي‌تواند در برنامه‌ريزي براي استفاده مناسب از مراتع، احیاء جنگل­ ها و اراضی تخریب یافته، برنامه­ های عمرانی توسعه ه­ای غیرکشاورزی اعم از مسکن، راه­سازی و شهرسازی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

        همچنین از طريق تهيه نقشه­ هاي بزرگ مقياس، انجام تعیین تناسب اراضی و ارزيابي نيازهاي رفتار با خاك امكان­ پذير گردیده است. هم اکنون روش­ های نوین انجام مطالعات خاک­شناسی شامل روش­ های ژئوپدولوژی و نقشه­ برداری رقومی خاک مبنای انجام مطالعات خاک­شناسی در این بخش قرار گرفته است تا ضمن برآوردن نیاز جدید کاربران به اطلاعات و داده­ های پایه خاک، زمینه لازم را برای ایجاد تعاملات بین­ المللی در رابطه با نقشه­ های خاک در سطح ملی و بین المللی بیش از پیش فراهم آورد.  

 

 

   

 


 

 

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0