پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

بخش آزمایشگاه­ ها با تجزیه سالانه هزاران نمونه خاک، آب، گیاه و کود، با تاکید بر تولید داده دقیق و صحیح نقش مهمی در پیشبرد وظایف تحقیقاتی، نظارتی و کنترلی موسسه تحقیقات خاک و آب دارد. این بخش با توجه به دانش و تجربه طولانی در زمینه تجزیه مواد مختلف، اولین نشریه فنی تجزیه خاک را در دهه چهل منتشر نمود که متعاقب آن در سال­ های بعد، نشریه های فنی تجزیه کود و گیاه را منتشر نمود. این نشریات با پیشرفت دانش و تکنولوژی در زمینه آنالیزهای آزمایشگاهی در سال­ های مختلف مورد بازنگری قرار گرفتند بطوری­که در سال ­های اخیر تنها در زمینه تجزیه کود 6 نشریه فنی توسط بخش آزمایشگاه ­ها منتشر گردیده است. بخش آزمایشگاه ­ها نقش فعالی در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی دارد بطوری­که علاوه بر مشارکت فعال در تدوین ده­ ها استاندارد ملی و بین­ المللی، مسئولیت تدوین بیش از 30 استاندارد ملی را در سال ­های 95-96 بر عهده داشته است. این بخش وظیفه سیاست ­گذاری و کنترل کیفی آزمایشگاه ­های خاک و آب دولتی و خصوصی را نیز بر عهده داشته است. به همین منظور پیش نویس قانون اجازه تاسیس آزمایشگاه­ های خصوصی خاک و آب و دستورالعمل اجرایی آن را در اوایل دهه هفتاد تهیه و به تصویب مجلس و هیات دولت رساند. همچنین به دنبال تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، بخش آزمایشگاه ­ها اقدام به تدوین نظام اجرایی آزمایشگاه­ های خاکشناسی و شرکت­های خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب نمود. بخش آزمایشگاه برای کنترل کیفی آزمایشگاه­ ها هر ساله نمونه­ های کنترل کیفی را به تمام آزمایشگاه­ های دولتی و خصوصی ارسال و نتایج آن را تجزیه تحلیل و منتشر می­ نماید. سالانه بخش آزمایشگاه ­ها دوره های آموزشی متعددی برای کارشناسان آزمایشگاه ­های دولتی و خصوصی برای ارتقاء دانش و مهارت ­های آن ها و همچنین آشنایی با روش­ ها و تکنولوژی­ های جدید در حوزه تجزیه برگزار می­ نماید.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0