پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


موسسه تحقيقات خاک و آب فعاليت خود را با مطالعات خاکشناسي به منظور تعيين قابليت اراضي براي آبياري در طرح­ هاي توسعه منابع آب و زراعت ­هاي آبي از سال 1331 با تشکيل بنگاه مستقل آبياري، وابسته به وزارت کشاورزي آغاز و در سال 1340 به موسسه خاکشناسي تغيير نام داد. به موازات این فعاليت­ ها، از سال 1336 تحقيق در زمينه حاصلخيزي خاک به منظور توسعه و ترويج استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزي شروع و در سال 1339 سازماني به نام اداره كل حاصلخيزي خاك وزارت كشاورزي در سراسر كشور تشکيل و با ادغام اداره كل حاصلخيزي خاك و موسسه خاكشناسي در سال 1345 موسسه خاکشناسي و حاصلخيزي خاک پا به عرصه وجود گذاشت. طبقه ­بندي خاك ­ها و تعيين استعداد اراضي و در واقع تعيين شناسنامه براي خاك­ هاي كشور توام با بررسی و تحقيق در حاصلخيزي خاك وظیفه اصلی این موسسه بود. برای انجام مطالعات حفاظت خاک و آب و جلوگیری از فرسایش خاک در سال 1347 ساختار مؤسسه با 9 بخش و واحد مختلف مصوب گردید. از سال 1363 به عنوان يکي از موسسات وابسته به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، به نام موسسه تحقيقات خاک و آب فعاليت­ هاي خود را در گستره وسيع ­تري از مسائل خاک و آب درهفت بخش تحقيقاتي و دو بخش پشتيباني ساماندهي نمود. دو واحد دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی و مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب در راستای وظایف حاکمیتی موسسه و گسترش واحدهای دانش­ بنیان به ترتیب در سال­ های 1393 و 1396 به بخش ­های موسسه اضافه شد.
هدف
انجام تحقيقات در زمينه مسائل مربوط به خاك و آب به منظور شناسايي و طبقه بندي خاک ها و ارزيابي اراضي كشور و بررسي و تعيين روش ­هاي علمي و اقتصادي بهره‌وري از منابع خاك و آب در زمينه توليد محصولات كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليت­ ها با ساير برنامه‌هاي تحقيقاتي كشور.

برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب

مؤسسه تحقیقات خاک و آب (1400-1396)

جلد اول: مبانی، چالش ها و تلفیق فعالیت ها


مؤسسه تحقیقات خاک و آب از زمان تأسیس خود مسیری تکاملی را در دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طی نموده است. در بعد سخت افزاری از دهه 30 هجری شمسی بخش های تحقیقات خاک و آب تأسیس شد. با تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1353 هجری شمسی و راه‌اندازی مراکز تحقیقات استانی مشتمل بر بخش‌های تحقیقاتی وابسته به مؤسسات پژوهشی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب و بخش‌های تابعه آن در این شبکه بزرگ تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی قرار گرفت. این تغییر نقطه عطفی در شکل‌گیری تفکر منطقه‌ای در مراکز استانی و انباشت دانش تخصصی در مؤسسات مادری در بعد ملی شد...
                                                                                                                                                            ادامه مطلب

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب

مؤسسه تحقیقات خاک و آب (1400-1396)

جلد دوم: برنامه کار


توسعه پایدار کشاورزی به عنوان پارادایم پذیرفته شده جهانی و اسناد بالادستی کشور مبنا و جهت برنامه استراتژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین موسسه تحقیقات خاک و آب قرار گرفت تا تعامل و همگرایی شبکه ستاد و استان و مواجهه با چالش های پیچیده بخش کشاورزی را سامان داده و با کل‌نگری و رویکرد سیستمی، سه حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست را به‌طورتوأمان و امانت­مدارانه در مدیریت خاک و آب با تعاریف زیر لحاظ و تلفیق نماید...
                                                                                                                                                           ادامه مطلب

 

 

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0