چهارشنبه, 5 مهر 1402
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 
موسسه تحقیقات خاك و آب
راهکارهایی برای استفاده بهینه از این خاک وجود دارد که لازم است به آن عمل شود. تا بتوان ضمن تولید پایدار، خاک های سالمی داشته باشیم و برای آیندگان حفظ نمائیم.

ایشان استفاده نادرست از عرصه های منابع طبیعی، خاک ورزی و کشاورزی ناصحیح در اراضی کشاورزی آبی و دیم، استفاده از شیوه های سنتی تولیدات کشاورزی، فشار دام در مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی را از عوامل مهم در تشدید فرسایش خاک دانست.

ایشان اشاره کردند راهکارهایی برای استفاده بهینه از این خاک وجود دارد که لازم است به آن عمل شود. تا بتوان ضمن تولید پایدار، خاک های سالمی داشته باشیم و برای آیندگان حفظ نمائیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
    6.1.7.0
    V6.1.7.0