يکشنبه, 31 تير 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 66
با همکاری مشترک سازمان بازرسی کل کشور و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور؛
بازدید از مراكز عرضه كننده مواد كودی استان تهران و البرز
طی هفته گذشته دو بازدید مشترک با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کننده مواد کودی مستقر در سطح استان البرز و همچنین فروشگاه‌ها و مراکز عرضه‌کننده مواد کودی مستقر در بازار گل و گیاه امام رضا (خاوران) مستقر در استان تهران انجام شد.

 

بازدید از مراکز عرضه کننده مواد کودی استان تهران و البرز

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در راستای پایش و کنترل کیفی مواد کودی عرضه شده در سطح بازار و مراکز عرضه کننده مواد کودی، طی هفته گذشته دو بازدید مشترک با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کننده مواد کودی مستقر در سطح استان البرز و همچنین فروشگاه‌ها و مراکز عرضه‌کننده مواد کودی مستقر در بازار گل و گیاه امام رضا (خاوران) مستقر در استان تهران انجام شد.
یادآور می‌شود این اقدام در راستای اجرای ماده (10) قانون حفاظت از خاک و با هدف صیانت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان متعهد مواد کودی و حفاظت از محیط زیست و منابع پایه تولید انجام می‌گیرد.
شایان ذکر است در سال گذشته طی 420 مورد بازدید و بازرسی از فروشگاه‌ها، مراکز عرضه و واحدهای تولیدکننده مواد کودی نزدیک به 3000 نمونه ماده کودی تهیه و برای بررسی‌های فنی به موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ارسال شد.
گفتنی است در حال حاضر 32 کارگروه کنترل و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و توزیع مواد کودی مستقر در سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور با هماهنگی و نظارت این موسسه در حال اجرای برنامه ملی پایش و کنترل کیفی مواد کودی کشور می‌باشند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
6.1.7.0
V6.1.7.0