يکشنبه, 5 تير 1401
  • تعداد بازدید : 127
جلسه هم اندیشی محققین بخش تحقیقات خاك و آب خراسان رضوی با حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات خاك و آب
در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری جناب آقای دکتر اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب به اتفاق آقای دکتر دواتگر معاون پژوهش و فناوری مؤسسه و آقای دکتر داوودی رئیس دفتر کنترل و پایش مواد کودی کشور از بخش تحقیقات خاک و آب و آزمایشگاه این بخش بازدید نمودند.

 

       

   در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری جناب آقای دکتر اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب به اتفاق آقای دکتر دواتگر معاون پژوهش و فناوری مؤسسه و آقای دکتر داوودی رئیس دفتر کنترل و پایش مواد کودی کشور از بخش تحقیقات خاک و آب و آزمایشگاه این بخش بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر زنگی آبادی رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز توضیحات کاملی در خصوص مراحل بازسازی، تجهیز و انتقال بخش و  آزمایشگاه به محل جدید ارائه نموده و خواستار مساعدت مؤسسه در خصوص راه اندازی آزمایشگاه تجزیه کود در بخش تحقیقات خاک و آب مرکز شدند. در ادامه این بازدید جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی و محققان بخش با حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی مرکز برگزار گردید که در آن پس از ارائه گزارشی کوتاه توسط رئیس بخش، به مسایل و چالش های مختلف پژوهشی، اجرایی و نیروی انسانی به طور مفصل پرداخته شد. در همین راستا رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز موضوع کاهش تعداد نیروی انسانی تخصصی و کارشناسان آزمایشگاه  در سالهای آتی را یکی از مهمترین چالشهای موجود در بخش برشمرد. رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در جمع محققان این بخش ضمن ابراز خشنودی از وضعیت کلی بخش و آزمایشگاه، چالش های موجود را از مسایل عمده همه مراکز و مؤسسات تحقیقاتی در کشور دانستند و ابراز امیدواری نمودند که با پتانسیل موجود در بخش تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی و همکاری مؤسسه، پاره ای از موضوعات مطرح شده را می توان مدیریت و مرتفع نمود.  

          در این جلسه با توجه به توسعه گیاهان دارویی در استان و وجود دهکده فناوری و نوآوری دانش بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و همچنین ساختار مناسب، دانش و توانمندی اعضای هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب موافقت گردید که اولویت فعالیت‌های تحقیقاتی آن بخش در زمینه گیاهان دارویی باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0