دوشنبه, 15 آذر 1400
  • تعداد بازدید : 120
جلسه تدوین برنامه افزایش عملكرد گندم آبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور زراعت جلسه تدوین برنامه افزایش عملکرد گندم آبی با حضور مهندس مهاجر معاون امور زراعت، مهندس اکبری معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مهندس چنگلوایی رئیس سازمان حفظ نباتات، رئیس و سرپرست مجری طرح گندم و معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سازمان های جهاد کشاورزی استان های منتخب، روسای موسسات تحقیقات خاک و آب، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و نماینده سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان دفتر گندم روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 در محل سالن جلسات توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 

 

 

جلسه تدوین برنامه افزایش عملکرد گندم آبی برگزار شد.

 

   به گزارش روابط عمومی معاونت امور زراعت جلسه تدوین برنامه افزایش عملکرد گندم آبی با حضور مهندس مهاجر معاون امور زراعت، مهندس اکبری معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مهندس چنگلوایی رئیس سازمان حفظ نباتات، رئیس و سرپرست مجری طرح گندم و معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سازمان های جهاد کشاورزی استان های منتخب، روسای موسسات تحقیقات خاک و آب، تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و نماینده سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان دفتر گندم روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 در محل سالن جلسات توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

   در این جلسه، وضعیت تولید گندم آبی بررسی و راهکارهای افزایش عملکرد گندم آبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا تدوین برنامه عملی جهت افزایش کمی و کیفی تولید گندم آبی صورت گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0