چهارشنبه, 30 مهر 1399
  • تعداد بازدید : 104
به روزرسانی اولویت های تحقیقاتی بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه
جلسه به روزرسانی اولویت های تحقیقاتی بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه روز دوشنبه 14 مهر 99 به صورت وب کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، پیرو تصمیم اتخاذ شده در جلسه 1399/06/31 بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه در خصوص لزوم به روزرسانی اولویت هاي تحقیقاتی در دو برنامه «شـناخت و مـدیریت حاصــلخیزي خاك و تغـذیه گیاه» و «شــناخت و مـدیریت کربن آلی خاك» جلسه به روزرسانی اولویت های تحقیقاتی بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات خاک و آب در روز دوشنبه 14 مهرماه و با مشارکت جمعی از صاحب نظران استانی و حضور دکتر مهرزاد مستشاری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی نیروی انسانی، دکتر فرهاد مشیری رئیس بخش و اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان بخش به صورت وب کنفرانس برگزار شد.

مقرر شد در ادامه این جلسات با اتخاذ رویکرد مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و با هدف انســجام بخشـی به فعالیت هاي تحقیقاتی و تدوین طرح ها و پروژه هـاي تحقیقـاتی جدیـد، مسائل، چالش ها و نیازهای پیش رو احصاء و اولویت های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و به روزرسانی شود. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0