شنبه, 9 مهر 1401

گزارش بازدید از باغات مرکبات استان هاي جنوبی و شمالی کشور به منظور بررسی وضعیت تغذیه اي و عملکردي ..

سید مجید موسوي، مجید بصیرت و آنوپ کومار سري واستاو

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0