پنج‌شنبه, 16 آذر 1402

ماده آلی خاك و جایگاه آن در کشاورزي ایران بررسی وضع موجود، تحلیل مسائل و محدودیتها، ارائه راهکارها

فرهاد مشیري،حسین صفاري،پیمان کشاورز وندا زاهدي فرد

 

 

 

 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
6.1.7.0
V6.1.7.0