شنبه, 9 مهر 1401

مدیریت خاك، آب و تغذیه بهینه براي تولید هندوانه در منطقه جیرفت و کهنوج

جواد سرحدي و مهري شریف

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشد.
5.7.4.0
V5.7.4.0