شنبه, 29 مهر 1396
بازدید دانشجویان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مؤسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه خاک و آب، دانشجویان گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در روز چهار شنبه 8 دی ماه سال 95 به همراه استاد گرامی جناب آقای دکتر گرجی رئیس انجمن علوم خاک و عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، جهت بازدید علمی و آموزشی ، میهمان موسسه تحقیقات خاک و آب بودند.

در این بازدید، دکتر حامد رضائی  معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه و رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی به معرفی موسسه و اهداف اولیه تأسیس آن و امکانات و پتانسیل‌های موجود در مجموعه پرداخت.

وی با اشاره به وجود 25 بخش تحقیقاتی در سطح استان ها با 150 عضو هیأت علمی و 500 کارمند در سطح کشور، به معرفی بخش های مختلف موسسه شامل بخش آزمایشگاهها، بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، بخش تحقیقات بیولوژی خاک، بخش تحقیقات تشکیل،طبقه بندی و شناسائی خاک، بخش ارزیابی و تناسب اراضی و بخش خدمات فنی و تحقیقاتی پرداخت.

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، چهار حیطه فعالیت این بخش را پایش خاک، استفاده از خاک و آب نامتعارف، آلودگی خاک و اصلاح آن و کشاورزی حفاظتی عنوان کرد و توضیحات کاملی را در خصوص پایش کیفیت خاک های کشاورزی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه با شروع کشاورزی صنعتی با هدف افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید، پیامدهای زیست محیطی همچون فرسایش خاک، تخریب اراضی، شوری خاک و سیلاب ایجاد شد، اظهار داشت: کشور ما از لحاظ تنوع زیستی دارای رتبه مناسبی است، اما از لحاظ مدیریت و انقراض تنوع زیستی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

دکتر رضائی با اعلام اینکه کیفیت خاک، متناسب با نوع استفاده تعریف می شود، افزود: کیفیت خاک، شامل خصوصیات ذاتی خاک که در بلند مدت تغییر می کنند و خصوصیات پویا که در کوتاه مدت تحت تأثیر مدیریت تغییر می کند، است.

وی اهداف پایش خاک را سامانه ای برای پیش آگاهی، کاهش ریسک پذیری و تصمیم گیری و ارتقای درک فرآیندهای بیوفیزیکی عنوان کرد.

در پایان نیز دانشجویان از بخش آزمایشگاه ها بازدید کردند.

    

ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 285

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8