يکشنبه, 22 تير 1399
دومین جلسه ارائه گزارش پیشرفت فیزیكی طرح ملی مدیریت تلفیقی تغذیه زیتون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب دومین جلسه ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ملی مدیریت تلفیقی تغذیه زیتون روز یکشنبه 1399/04/03 با حضور آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی موسسه و مجری مسئول طرح، آقای دکتر بصیرت، آقای دکتر طاهری، مجریان و محققان ستادی طرح در موسسه تحقیقات خاک و آب و همچنین مجریان استانی استان های مازندران (اقای دکتر مهرداد شهابیان با 1 پایلوت انتخابی)، استان اصفهان (آقای دکتر مسعود تدین نژاد با 4 پایلوت انتخابی)، جیرفت و کهنوج (آقای دکتر جواد سرحدی ساردویی با 3 پایلوت انتخابی)، استان تهران (آقای دکتر محسن سیلسپور با 3 پایلوت انتخابی) همزمان به صوت وب کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت مدیریت باغ های انتخابی از جمله آنالیزهای خاک و آب، توصیه کودی، آبیاری، درصد رطوبت، دمای حداقل و حداکثر، مبارزه با آفات و بیماری، مبارزه با علف هرز ، عملکرد باغات، میزان گلدهی و میوه دهی ارائه نمودند.

در پایان مقرر گردید گزارش کاملی از وضعیت تغذیه باغات تا پایان ماه جاری به ستاد موسسه جهت بررسی بیشتر ارائه گردد.نمایش تعداد بازدیدها : 171

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8