يکشنبه, 22 تير 1399
اولین جلسه ارائه گزارش پیشرفت فیزیكی طرح ملی مدیریت تلفیقی تغذیه زیتون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب اولین جلسه ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ملی مدیریت تلفیقی تغذیه زیتون روز یکشنبه 1399/04/01 با حضور آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی موسسه و مجری مسئول طرح، آقای دکتر بصیرت، آقای دکتر طاهری، مجریان و محققان ستادی طرح، در موسسه تحقیقات خاک و آب و همچنین مجریان استانی استان های گلستان (خانم دکتر مریم غزائیان با 14 پایلوت انتخابی)، استان ایلام (آقای دکتر رضا سلیمانی با 7 پایلوت انتخابی)، استان قم (آقای دکتر محمد رضا نائینی با 13 پایلوت انتخابی)، استان گیلان (آقای دکتر علی محبوب خمامی با 14 پایلوت انتخابی) همزمان به صوت وب کنفرانس برگزار شد.

آقای دکتر محصص مستشاری مجری مسئول طرح هدف از برگزاری این جلسه را ارائه گزارشی از وضعیت مدیریت باغ های انتخابی از لحاظ آنالیزهای خاک و آب، توصیه کودی، آبیاری، درصد رطوبت، دمای حداقل و حداکثر، مبارزه با آفات و بیماری، مبارزه با علف هرز، عملکرد باغات، میزان گلدهی و میوه دهی عنوان کرد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش های لازم توسط مجریان استانی مقرر گردید گزارش کاملی از وضعیت تغذیه باغات تا پایان ماه جاری به ستاد موسسه جهت بررسی بیشتر ارائه گردد.نمایش تعداد بازدیدها : 114

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8