جمعه, 16 خرداد 1399
چهارمین جلسه كمیته علمی- فنی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیك خاك برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، چهارمین جلسه کمیته علمی- فنی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک در سال ۱۳۹۹ به منظور دفاع از طرح «سامانه برآورد نیاز آبیاری گیاهان (نیاز آب)» روز دوشنبه 1399/2/29 و با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا و در سالن جلسات بخش آبیاری تشکیل گردید.

در این جلسه طرح «سامانه برآورد نیاز آبیاری گیاهان (نیاز آب)» توسط آقای دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک هماهنگ کننده بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک و مجری طرح ارائه گردید و پس از تبادل نظر و دریافت نقطه نظرات همکاران مقرر شد با انجام اصلاحاتی پذیرفته شود.نمایش تعداد بازدیدها : 142

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8