يکشنبه, 10 فروردين 1399
نظارت و ارزشیابی بخش تحقیقات خاك و آب مراكز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و جیرفت

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، در راستای اجرای برنامه نظارت و ارزشیابی با هدف ارتقای کمیت و کیفیت پژوهش های کاربردی گروه نظارت و ارزشیابی موسسه از تاریخ 1398/12/03 لغایت 1398/12/08 از بخش تحقیقات خاک و آب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و جیرفت بازید به عمل آوردند.

آقای دکتر فرهاد مشیری معاون بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه گفت: با تشکیل دفتر نظارت و ارزشیابی در موسسه برنامه نظارت بر طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی، ترویجی و اجرایی با هدف ارتقای کیفیت آن ها، تصمیم گیری در رابطه با نحوه ادامه کار پروژه ها قبل از اتمام آن ها، جهت بخشیدن به فعالیت های آتی و تدوین برنامه ها و پروژه های جدید، بازنگری و ارتقای شاخص های نظارت و ارزشیابی، ایجاد زمینه اطلاعاتی مناسب جهت تقدیر از افراد، تشخیص میزان اثربخشی فعالیت ها، بهبود مدیریت برنامه ها و کمک به تصمیم گیری صحیح در حال اجرا می باشد.

آقای دکتر مشیری همچنین گفت: در این راستا پس از اجرای برنامه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در مهرماه سال جاری، گروه نظارت و ارزشیابی (آقایان دکتر فرهاد مشیری، دکتر علیرضا فلاح و دکتر شهرام امیدواری) به مدت شش روز از تاریخ 1398/12/03 لغایت 1398/12/08 از بخش تحقیقات خاک و آب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و جیرفت مورد بازدید قرار گرفت.

ایشان افزودند: در این بازدید، روند اجرای 7 فقره پروژه و طرح تحقیقاتی در مرکز هرمزگان و 6 فقره پروژه تحقیقاتی در مرکز جیرفت مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ایده های جدید تحقیقاتی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. فعالیت های علمی، ترویجی و اجرایی اعضای هیأت علمی و محققین در سه سال اخیر نیز ارزیابی شد.

دکتر مشیری ادامه داد: همچنین از فعالیت های صورت گرفته در خصوص کنترل عارضه زوال مرکبات در منطقه سیاهو در هرمزگان و مردهک در جیرفت بازدید به عمل آمد و آشنایی با فعالیت های ایستگاه تحقیقاتی میناب و خدمات علمی و ترویجی در افزایش تولید محصولات گلخانه ای و مرکبات در جیرفت از دیگر برنامه این گروه بود. همچنین در جلسه ای با حضور رییس مراکز تحقیقاتی مذکور، راهکارهای رفع مسائل و چالش های موجود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این خصوص مطرح گردید.

   

نمایش تعداد بازدیدها : 224

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8