شنبه, 10 اسفند 1398
كاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص تنش آبی (مطالعه موردی كشت و صنعت نیشكر استان خوزستان)


نمایش تعداد بازدیدها : 24

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8