شنبه, 10 اسفند 1398
جلسه بررسی گزارش پیشرفت كار دو طرح تحقیقاتی مربوط به برنامه شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به دنبال پایش و نظارت بر انجام پروژه ها تا رسیدن به نتایج مطلوب گزارش دو سال اجرای طرح "بررسی رفتار شیمیایی سیلیسیم در خاک و نقش آن در عملکرد برخی گیاهان زراعی و مقابله با تنش های غیر زنده" و طرح "اثر مواد محرک رشد گیاهی بر کارایی مصرف کود در گیاهان زراعی و باغی" از طرح های برنامه شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه از مجموعه برنامه های مصوب برنامه استراتژیک پایدار منابع خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب در تاریخ 1398/10/23 با حضور مجریان مسئول طرح های تحقیقاتی و اعضای بخش در سالن جلسات ستاد موسسه رأس ساعت 9 صبح برگزار گردید.

گزارش توسط آقای دکتر طهرانی، مدیر برنامه شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و مجری مسئول طرح "بررسی رفتار شیمیایی سیلیسیم در خاک و نقش آن در عملکرد برخی گیاهان زراعی و مقابله با تنش های غیر زنده" و طرح "اثر مواد محرک رشد گیاهی بر کارایی مصرف کود در گیاهان زراعی و باغی" با همکاری سرکار خانم دکتر رضاخانی بصورت جامع ارائه شد. ضرورت و اهداف طرح و نتایج به دست آمده، سطح همکاری مجریان و کیفیت اجرای پروژه ها، وضعیت اعتبارات ارسالی، درصد تحقق پیشرفت پروژه ها نسبت به میزان مورد انتظار، نقاط ضعف و قوت پروژه های اجرا شده، نواقص اجرا و امکانات محل های اجرا و پیشنهادات لازم در جهت بهبود هرچه بیشتر امر ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.نمایش تعداد بازدیدها : 201

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8