يکشنبه, 29 دی 1398
كارگاه آموزشی "صحه گذاری و تضمین كیفیت نتایج آزمون" در موسسه تحقیقات خاك و آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، به همت بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب و در راستای استقرار ایزو 17025 و توانمندسازی و ارتقای توان عملی کارشناسان آزمایشگاه، دوره آموزشی صحه گذاری و تضمین کیفیت نتایج آزمون روز شنبه 14 دیماه با حضور کارشناسان این حوزه در محل ستاد موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.

آشنایی با مفاهیم و انواع فعالیت های صحه گذاری و تضمین کیفیت، آشنایی با نرم افزار آماری Minitab و کاربرد آن در تحلیل داده های تضمین کیفیت، آشنایی با رسم نمودارهای کنترلی و آشنایی با انوع مقایسات آماری نتایج از جمله مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی یک روزه بود که توسط آقای مهندس حبیبی مشاور موسسه تحقیقات خاک و آب در خصوص استقرار ایزو 17025 در بخش آزمایشگاه های موسسه ارائه گردید.

نمایش تعداد بازدیدها : 145

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8