يکشنبه, 29 دی 1398
چهارمین جلسه شورای مركز رشد تخصصی واحدهای فناور خاك و آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، چهارمین جلسه شورای مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 در سالن جلسات مدیریت موسسه خاک و آب با حضور دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، آقای دکتر علیرضا فلاح رئیس مرکز رشد و اعضاء شورای مرکز رشد؛ برگزار شد.

این شورا ترکیبی از نمایندگانی از موسسه تحقیقات خاک و آب، پارک علم و فناوری البرز، واحدهای اجرایی، صنایع، اقتصاد و بخش خصوصی می باشد.

در این جلسه سه ایده با عناوین "کپسول ارگانیک جنگل"، "دستیابی به مدل مناسب تغذیه گیاه استویا با استفاده از فناوری کودهای آلی و زیستی" و "تولید بسترکشت" ارائه و با کسب حدنصاب امتیاز، تصویب شده اند.

در پایان جلسه آقای مهندس شمس آذر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی البرز به عنوان عضو شورای مرکز رشد منصوب و لوح انتصاب توسط آقای دکتر مستشاری به ایشان اهدا شد.نمایش تعداد بازدیدها : 148

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8