دوشنبه, 22 مهر 1398
برگزاری كارگاه آموزشی در مؤسسه تحقیقات خاك و آب
کارگاه آموزشی محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاهی به همت بخش آزمایشگاه ها و با حضور دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها، اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان بخش مربوطه در راستای توانمندسازی و ارتقای توان علمی و عملی کارشناسان این بخش، روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398 در سالن جلسات حوزه مدیریت موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب این دوره توسط آقای مهندس حبیبی مدرس، مشاور و ممیز سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی تدریس شد و شرکت کنندگان با مفاهیم اندازه گیری و درستی، عدم قطعیت اندازه گیری نوع A و B، عدم قطعیت مرکب و طریقه اعلام و بیان عدم قطعیت آشنا شدند.نمایش تعداد بازدیدها : 238

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8