شنبه, 30 شهريور 1398
برگزاری كارگاه آموزشی در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به همت بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب، کارگاه آموزشی یک روزه "آشنایی با روش های جمع آوری کرم خاکی" روز یکشنبه 10 شهریور 1398 در سالن جلسات حوزه مدیریت این موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، این کارگاه با هدف آشنایی مجریان استانی طرح ارزیابی تنوع کرم های خاکی و الگوی پراکنش آن ها، که در استان های شمالی گلستان، مازندران، گیلان و البرز از مهر سال 1398 به مدت 3 سال به اجرا در خواهد آمد، برگزار شد. معرفی کلی کرم های خاکی، آشنایی با ویژگی های ریختی، روش های نمونه برداری و متدهای جمع آوری از مهمترین سرفصل های مطروحه بود که توسط خانم دکتر لطیف از همکاران بخش تحقیقات بیولوژی خاک ارائه شد.


    

نمایش تعداد بازدیدها : 350

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8