شنبه, 30 شهريور 1398
برگزاری سخنرانی علمی در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

سخنرانی علمی تحت عنوان "برآورد دامنه رطوبت قابل دسترس خاک براي گیاه گندم و کلزا با استفاده از عوامل خاک و گیاه" توسط خانم دکتر فاطمه مسکینی ویشگاهی عضو هیئت علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان با حضور اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان موسسه روز دوشنبه 11 شهریور 1398 در سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، خانم دکتر مسکینی دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته خاکشناسی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیک خاک و حفاظت از دانشگاه گیلان می باشد. ایشان همچنین مدرک دکتری را در رشته علوم خاک، گرایش فیزیک خاک و روابط آب و خاک در سال 1393 از دانشگاه زنجان اخذ کرد.

 
        


نمایش تعداد بازدیدها : 218

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8