پنج‌شنبه, 27 تير 1398
برگزاری آزمون مصاحبه جذب هیئت علمی در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب بر اساس اعلام نیاز مؤسسه و مجوز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر جذب هیئت علمی برای سه پست در رشته های 1- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، 2- خاکشناسی، پیدایش و رده بندی و 3- آبیاری و زهکشی برای ستاد مؤسسه تحقیقات خاک و آب پس از انتشار اطلاعیه و فراخوان جذب هیئت علمی و گزینش های اولیه از میان 27 نفر متفاضی واجد شرایط در رشته های مذکور برای سنجش و شناخت توانمندی در زمینه های مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)، زبان عمومی و مهارت های تخصصی علمی، شغلی و رفتاری با حضور نمایندگان و اساتیدی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی مؤسسه مصاحبه برگزار شد.


        


نمایش تعداد بازدیدها : 194

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8