سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
اولین كمیته فنی بخش تحقیقات شیمی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه در سال 1398 برگزار شد

اولین کمیته فنی بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با حضور دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی موسسه، دکتر محمدرضا بلالی رییس بخش، اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان بخش روز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 در سالن جلسات حوزه مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب جلسه مذکور به منظور دفاع از چهار گزارش نهایی پروژه های خاتمه یافته و همچنین دفاع از یک پروپوزال تحقیقاتی جدید از استان های گیلان، زنجان، مرکزی و البرز به صورت حضوری و وب کنفرانس برگزار شد و پس از ارائه توسط مجریان مربوطه و بحث و تبادل نظر به شرط اصلاحات مورد تایید قرار گرفت.
1. جواد قدبيک ­لو - گزارش نهايي (42730): تعيين پراکنش عناصر کم مصرف در خاک هاي زراعي استان مرکزي 
2. 
علی محبوب خمامی - گزارش نهايي (49838): بررسي اثر کاربرد بسترهاي کشت حاوي کمپوست آزولا و پيله بادام زميني بر ويژگي ‌هاي فيزيکي و شيميايي بسترکشت و رشد بگونيارکس          
3. مهدي طاهري - گزارش نهايي (49074): بررسي وضعيت تغذيه اي و ارتباط آن با صفات کمي و کيفي ميوه در باغ هاي زيتون کشور         
4. محمدعلی خودشناس - گزارش نهايي (41092): ارزيابي پراکنش نيتروژن، فسفر و پتاسيم درخاک هاي زراعي استان مرکزي
5. فاطمه اسدي - پروژه: (51579): اثر مصرف تلفيقي اسيد آمينه و عناصر ميکرو بر بهبود عملكرد دانه و روغن كلزا

    


   
   

نمایش تعداد بازدیدها : 234

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8