شنبه, 30 شهريور 1398
بازدید رییس مؤسسه تحقیقات خاك و آب از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه تحقیقات خاک و آب به همراه آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و دکتر شهبازی رئیس بخش آزمایشگاه ها روز چهارشنبه 26 دی 1397 از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین بازدید به عمل آوردند.

آقای دکتر اسدی رحمانی و هیئت همراه در ابتدا طی جلسه ای با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونین سازمان و رئیس و معاونین مرکز تحقیقات به بیان پروژه های کاربردی مؤسسه در حوزه کشاورزی از جمله سامانه تناسب اراضی، پایگاه خاک کشور، پایش سلامت محصولات کشاورزی و ... پرداخت. ایشان در ادامه به اهمیت و ضرورت توجه به منابع آب و خاک برای توسعه کشاورزی پایدار تأکید کرد.

در ادامه جلسه خانم مهندس فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ضمن تشکر از حضور رئیس مؤسسه و هیئت همراه با عنایت به نقش مهم پروژه های پژوهشی خاک و آب در رابطه با تولید محصول مناسب و جایگاه استان قزوین در کشور ابراز امیدواری کرده با حمایت مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور بتوانیم نسبت به افزایش بهره وری آب و خاک در استان اقدام نماییم.

همچنین در ادامه آقای دکتر اسدی رحمانی از ظرفیت های مرکز و بخش تحقیقات خاک و آب قزوین بازدید و در انتها آقای دکتر شهابی فر رئیس بخش گزارش کامل از فعالیت های مربوطه را ارائه نمود.


      

نمایش تعداد بازدیدها : 318

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8