سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
بازدید مدیركل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و هیئت همراه از پروژه ساختمان در حال احداث موسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر حسین نجفی مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه دکتر علی شهریاری معاون و مهندس افشین خیرآبادی مسئول گروه فنی این دفتر روز یکشنبه 16 دی 1397 ضمن حضور در موسسه تحقیقات خاک و آب طی جلسه ای با حضور آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، حمیدرضا نظیف رییس اداره امور مالی و مهندس اصغر هادی مشاور پروژه ساختمان در حال احداث موسسه به بحث و بررسی درخصوص پیشرفت کار پروژه ساختمان اداری آزمایشگاهی موسسه پرداختند و در ادامه با حضور در محل اجرای پروژه مراحل انجام کار مورد بازدید قرار گرفت.


       

نمایش تعداد بازدیدها : 198

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8