سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
گردهمائی سالیانه رؤسای بخش های تحقیقاتی سراسر كشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گردهمایی سالیانه رؤسای بخش های تحقیقاتی سراسر کشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با حضور رؤسای بخش های تحقیقاتی ستادی و استانی روز سه شنبه 11 دی 1397 در سالن جلسات موسسه برگزار خواهد شد.

آشنایی و هماهنگی با راهبردهای موسسه و همچنین پیگیری اجرای دو برنامه "شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه" و "شناخت و مدیریت کربن آلی خاک" و پروژه های مصوب آن با سه محور "بررسی و تحلیل مسائل حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه" ، " گزارش پیشرفت پروژه های مصوب" و "پیشنهادات آینده" از اهداف این گردهمایی می باشد.


 

نمایش تعداد بازدیدها : 239

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8