سه‌شنبه, 3 مهر 1397
استاندارد كودهای زیستی كشور تدوین شد
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 

در راستای ارتقاء کیفیت کودهای زیستی در کشور استاندارد کودهای زیستی کشور تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، به همت اعضاء هیأت علمی و محققین موسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری متخصصین دانشگاه و متولیان امر و با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هفت استاندارد کود زیستی به شرح ذیل تدوین شد.

1- کودهای بیولوژیک - واژنامه به شماره استاندارد 22300

2- کودهای بیولوژیک مایه تلقیح های حاوی باکتری های حل کننده فسفات - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22301

3- کودهای بیولوژیک حاوری باکتری های ریزوبیوم - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22302

4- کودهای بیولوژیک مایه تلقیح حاوی باکتری های کمپوست ساز - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22303

5- کودهای بیولوژیک مایه تلقیح حاوی قارچ های میکوریز آربسکولار - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22304

6- کودهای بیولوژیک حاوی ریزوباکتری های محرک رشد گیاه - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22305

7- کودهای بیولوژیک حاوی باکتری های تیوباسیلوس - ویژگی ها و روش های آزمون به شماره استاندارد 22306

علاقه مندان برای دسترسی به این استانداردها می توانند به سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس " http://standard.isiri.gov.ir " مراجعه نمایند.
نمایش تعداد بازدیدها : 261

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8